Ogólne warunki uczestnictwa


Warunki uczestnictwa – Pełny tekst i/oraz szczegółowe zasady obejmujące uczestników i organizatora wypoczynku.

 

Dokumenty

Karta półkolonii – każdy uczestnik musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii dostarczyć ją wypełnioną,

Wyposażenie uczestnika – prosimy o dokładne skompletowanie wymienionych rzeczy aby uczestnik mógł w pełni brać udział w zajęciach.

Warunki rezygnacji i/lub zmiana terminu – szczegółowe zasady warunków rezygnacji i zmian terminów w uczestnictwie w programie półkolonii.